Program SZEF do zarządzania magazynami w branży gastronomicznej

System zarządzania magazynami (WMS) jest aplikacją przeznaczoną do obsługi zarządzania magazynem lub centrum dystrybucyjnego oraz jego personelu. Rozwiązania tego typu znacząco ułatwiają zarządzanie w codziennym planowaniu, organizowaniu, obsłudze, kierowaniu i kontrolowaniu wykorzystania dostępnych zasobów, przenoszeniu i magazynowaniu materiałów do, wewnątrz i na zewnątrz magazynu, przy jednoczesnym wspieraniu personelu w wykonywaniu ruchu materialnego i przeprowadzaniu zróżnicowanych operacji na terenie magazynu. Program SZEF – http://gastro.pl/gastro-szef/ – jest jednym z najciekawszych systemów do prowadzenia gospodarski magazynowej firmy z branży gastronomicznej.

Zastosowanie programów do zarządzania magazynami

Rozwiązania zarządzania magazynami są podstawowymi narzędziami taktycznymi, zakupionymi i używanymi przez firmy, aby zaspokoić niepowtarzalne wymagania klientów dotyczące ich łańcuchów dostaw i kanału dystrybucji, gdy zapasy i obciążenie pracą są większe niż te, które mogą być obsługiwane ręcznie z arkuszami kalkulacyjnymi. Motywacja do zakupu generalnie wynika z potrzeby wspierania wzrostu sprzedaży lub poprawy wyników, a czasami obu tych czynników. WMS korzysta z bazy danych skonfigurowanej do obsługi operacji magazynowych, zawierającej szczegół opisujący różne standardowe elementy magazynu. Znajdują się pośród nich jednostki utrzymywania zapasów (SKU), które są obsługiwane i przechowywane np. waga, wymiary, opakowanie zbiorcze, automatyczne etykiety identyfikacyjne (kody kreskowe itp.). A także inwentarz według lokalizacji z datą produkcji, kodem partii itp. SKU mogą zawierać podstawowe materiałów, elementów wykończonych, zespołów, wyrobów gotowych przemysłowych i konsumenckich itd. Istotne są także miejsca przechowywania magazynów, np.:

– indywidualny numer lokalizacji,
– kolejność zbierania,
– rodzaj użytkowania (zbieranie, przechowywanie rezerw, itp.),
– rodzaj magazynu (skrzynka, paleta),
– wielkość lub pojemność miejsca,
– ograniczenie przechowywania (łatwopalne, niebezpieczne, wysokowartościowe materiały, itp.)
– oczekiwane wskaźniki wydajności pracy według funkcji lub działania, np. stawki pobierane na godzinę roboczą itp.

Funkcje zarządzające obiektami magazynowymi

Codzienne funkcje zarządzania obejmują planowanie – zakończenie codziennego planu odbierania działalności dokowania, wybór obciążenia pracą lub zleceniem, które mają być przetwarzane w ciągu dnia lub zmiany (może to być również dokonywane przez system biznesowy). Oprócz tego znajduje się tam funkcja obliczania szacunku pracy i pojazdów wymaganych do wysyłki zamówienia w celu zapewnienia odpowiedniego personelu, a przewoźnicy są informowani w odpowiednim czasie, aby spełnić codzienne wymagania. Inną funkcją jest organizowanie – sekwencjonowanie zamówień, które mają być odebrane. Organizowanie zamówień na zbieranie można osiągnąć na wiele sposobów, zaspokajając potrzeby użytkownika. Program SZEF posiada funkcję personelu, która przypisuje pracownikom konkretne funkcje i obszary robocze. Kierowanie natomiast zapewnia udokumentowane procesy i procedury wbudowane w system WMS, które są konsekwentnie stosowane, wykorzystywane i odpowiednie do charakteru pracy oraz poziomu usług świadczonych przez firmę. Funkcja ta może być również wykorzystana do dzielenia poszczególnych zamówień na logiczne jednostki robocze oraz możliwość przypisania ich konkretnym osobom do wykonania przy zastosowaniu spójnych wymagań przepustowości i układu fizycznego, np. oddzielania indywidualnego zbierania spraw z każdego pobrania jednostki oraz indywidualnego zbierania palet, aby poprawić wydajność i wspierać kontrolę. Kontrolowanie to dostarczanie kamieni milowych dla zarządzania w celu monitorowania postępów w ciągu dnia, umożliwiających terminowe reagowanie na nie oraz raportowanie danych w celu analizy wydajności.

Integracja i automatyzacja systemu w programie SZEF

Systemy zarządzania magazynami wspierają pracowników magazynu w wykonywaniu procesów wymaganych do obsługi wszystkich głównych i wielu drobnych zadań magazynowych, takich jak odbieranie, inspekcja i akceptacja, odkładanie, uzupełnianie wewnętrzne do pozycjonowania, zbieranie, pakowanie, montaż na stacji dokującej, dokumentacja i wysyłka (załadunek na pojazdy przewoźnika). System zarządzania magazynami pomaga również w kierowaniu i walidacji każdego etapu, rejestrowaniu i zapisywaniu wszystkich zmian stanu zapasów i zmian stanu w pliku danych. System zarządzania magazynami zazwyczaj reprezentuje jednostkę centralną w strukturze oprogramowania magazynu. Program SZEF odbiera zlecenia z nadrzędnego systemu hosta, głównie systemu ERP, zarządza nimi w bazie danych, a po odpowiedniej optymalizacji dostarcza je do podłączonych systemów przenośnikowych. Nowoczesny system WMS łączy się z wieloma technologiami komunikacyjnymi (częstotliwość radiowa), automatycznymi technologiami ID (kodami kreskowymi, RFID itp.), Komputerami przenośnymi, a czasami zautomatyzowaną obsługą materiałów (przenośniki i sortowanie) oraz urządzenia magazynujące o zróżnicowanej funkcjonalności i zastosowaniu.

Be the first to comment on "Program SZEF do zarządzania magazynami w branży gastronomicznej"

Leave a comment