Włączmy się w budżet obywatelski

budżet obywatelski
budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski? Czemu warto brać w nim udział? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Co warto wiedzieć na temat budżetu obywatelskiego?

Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że mogą brać czynny udział w opiniowaniu, na co miasto przeznacza pieniądze z budżetu. Do tego celu służy budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym. W nieznacznym skrócie jest to pewna pula pieniędzy, które otrzymuje miasto, na wydatki za którymi opowiadają się jego mieszkańcy. Pomysły, na co spożytkować fundusze, zgłaszają sami mieszkańcy i oddają swój głos za konkretnym celem. Mogą to być wszelkie nowe inwestycje, zmiany, innowacje w procesach. To także nowe place zabaw, nowe alejki rowerowe, rewitalizacja pomników czy skwerów, albo bezpłatne zajęcia dla osób starszych lub dzieci w miejscowym ośrodku kultury.

Wpływaj na to, co się dzieje w Twoim mieście

Często słyszymy, lub sami myślimy podobnie, że miasto marnuje nasze pieniądze. Otóż, aby temu zapobiec warto aktywnie włączać się w działania lokalnych społeczności. Do tego służą konsultacje społeczne odnośnie projektów, a także głosowanie nad nimi w ramach budżetu obywatelskiego. Jest to najlepszy sposób, abyśmy sami decydowali na co wydawane są nasze pieniądze, w naszym mieście i naszej dzielnicy. Dzięki temu, mamy realny wpływ na zmiany zachodzące w naszej przestrzeni życiowej, na naszym podwórku.

W jaki sposób powstaje budżet obywatelski?

Aby w swoim mieście wprowadzić budżet obywatelski wystarczy przekonać do tego włodarzy, radnych oraz prezydenta naszego miasta. Nie są konieczne żadne nowe ustawy czy regulacje odgórne. Ten rodzaj budżetu opiera się na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu pomiędzy mieszkańcami a władzami. Należy podjąć decyzję, w jakiej kwocie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, jaka jest realna kwota, która miasto może przeznaczyć na wydatki opiniowane przez społeczeństwo. W życie wprowadzane są innowacje i przedsięwzięcia, za którymi w głosowaniu opowiada się największa część mieszkańców dzielnicy lub miasta. Wciąż niestety jest dosyć niska frekwencja podczas głosowań nad tym typem budżetu, co wynika z faktu, że nie jest on mocno rozreklamowany w lokalnych mediach. Odgórnym ustaleniem jest, że każde zadanie, które wygra w budżecie, powinno zostać zrealizowane w ciągu jednego roku.

Be the first to comment on "Włączmy się w budżet obywatelski"

Leave a comment