Zbrojenie rozproszone – właściwości oraz zastosowanie

zbrojenie rozproszone

Czym jest fibrobeton?

Fibrobeton zaliczany jest do betonów specjalnych. Jest to rodzaj betonu ze zbrojeniem strukturalnym w postaci krótkich włókien zbrojeniowych. Włókna te są równomiernie rozmieszczone w całej objętości betonu i mogą być wykonane z różnych materiałów – stal, tworzywo sztuczne, szkło. Takie włókna zbrojeniowe nazywa się zbrojeniem rozproszonym. Fibrobeton, dzięki swojemu składowi, wyróżnia się większą wytrzymałością na ściskanie, ścinanie oraz na rozciąganie przy zginaniu w stosunku do betonu zwykłego. Ponadto posiada zwiększoną odporność zmęczeniową oraz udarność. W takim betonie trudniej powstają rysy i pęknięcia.

Zbrojenie rozproszone i jego rodzaje.

Zbrojenie rozproszone, pozwalające na uzyskanie dużo lepszych właściwości betonu, wykonuje się z wielu różnych materiałów. Ponadto włókna różnią się nie tylko materiałem ale także kształtem, grubością i długością. Do najpopularniejszych włókien należą włókna stalowe. Mają one postać drutu stalowego pociętego na drobne kawałki. Następne w kolejności są włókna syntetyczne tj. polimerowe. Występują pod postacią cienkich postrzępionych nitek. Wykonuje się także włókna szklane ze szkła o podwyższonej odporności na działanie środowiska agresywnego, włókna bazaltowe, węglowe, naturalne oraz celulozowe.

Właściwości fibrobetonu.

Na właściwości fibrobetonu wpływ ma zbrojenie rozproszone. Właściwości te uzależnione są od rodzaju zbrojenia (materiału z którego jest wykonane), ilości, wymiarów, kształtu oraz przyczepności do betonu. Korzyści wynikające z zastosowania zbrojenia rozproszonego:
– zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu;
– zwiększenie wytrzymałości na ściskanie ;
– zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie;
– zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej;
– zwiększenie wzrost udarności;
– zwiększenie odporności na pękanie;
– zwiększenie mrozoodporności;
– zwiększenie odporności na ścieranie;
– zwiększenie wodoszczelności;
– zwiększenie odporności betonu na działanie wysokich temperatur;
– zmniejszenie skurczu oraz pełzania;
– zmniejszenie modułu sprężystości.
Należy także dodać, że dzięki włóknom fibrobeton:
– może przenosić duże obciążenia punktowe;
– może przenosić krótkotrwałe przeciążenia bez widocznych uszkodzeń;
– nie niszczy się w momencie pęknięcia materiału natomiast w dalszym ciągu ulega odkształceniom.

Zastosowanie fibrobetonu.

Dzięki swoim właściwościom, fibrobeton stosowany jest zarówno na placach budowy jak i w zakładach prefabrykacji. Najczęściej wykorzystuje się go do wykonywania posadzek narażonych na duże obciążenia tj. posadzki przemysłowe oraz w obiektach handlowych. Ponadto stosuje się go do wykonywania:
– fundamentów płytowych dla obiektów mieszkaniowych oraz przemysłowych i użyteczności publicznej;
– fundamentów pod urządzenia oraz maszyny;
– stropów monolitycznych;
– ścian oporowych;
– elementów prefabrykowanych taki jak dźwigary, łuki, rury betonowe, kanały i przepusty;
– elementów budownictwa wodnego – mola, falochrony, platformy morskie, mosty;
– tuneli – wykorzystywany jako beton natryskowy do podparcia skał;
– dróg, podjazdów, chodników.

Przykłady zastosowania fibrobetonu w Polsce i na świecie.

Polska:
– hale magazynowe i produkcyjne – Świdwin, Ciechnowo, Białogard, Węgorzewo, Niemierzyno;
– markety – Koszalin;
– baseny osadników – Pińczów;
– terminal kontenerowy – Gdynia.

Świat:
– betonowe podkłady kolejowe – Tokio, Osaka, Yokohama – Japonia, Barcelona – Hiszpania, Londyn – Anglia;
– most betonowy – Londyn, Anglia;
– strop zespolony – Beacon Hill, USA;
– aquapark – Oslo, Norwegia;
– tunele – Halsnoy – Norwegia, Ridgeway – Australia;
– hale produkcyjne i magazynowe – Teresina, Maraba, Fortaleza – Brazylia.

Be the first to comment on "Zbrojenie rozproszone – właściwości oraz zastosowanie"

Leave a comment